Jak vybrat odháněč ptáků

Odháněče ptáků máme ve dvou provedeních:
  • elektronické
  • mechanické
Elektronické odháněče ptáků jsou založeny na principu vydávání ultrazvukových krátkých akustických rázů. Tyto rázy ptáky plaší a postupně opouštějí chráněný prostor.
Mechanické odháněče ptáků by se daly spíše nazvat "neusazovače" ptáků. Jedná se o plech s krátkými ostrými hroty, na které si pták nedokáže sednout a tak postupně opustí chráněný prostor. Plechy se lepí lepidlem na chráněné místo (římsu apod.)

Výhody a nevýhody obou řešení:
Zde jsou popsány některé praktické rozdíly mezi jednotlivými odháněči, pro nasměrování myšlenek, jakým způsobem uvažovat při jejich výběru. Na základě nich se musí každý uživatel rozhodnout, kterou metodu zvolí pro jeho danou konkrétní instalaci.

Mechanické odháněče:
Výhody:

Jednoduché, levné řešení
Jednoduchá instalace
Nevyžadují žádný přívod energie (elektřina apod.)
Chrání prakticky proti všem druhům ptáků
Ekologický

Nevýhody:
Musí se lepit (či přibíjet) na chráněné místo (římsa, lišta, parapet apod). Zde tedy hrozí mírné poškození dané části, což může vadit např. u památkově chráněných budov.
Mohou být vidět, což může vadit při výhledu na budovu.
Časem se do nich můžou zanášet nečistoty (prach, smetí,chlupy), obtížnější čištění.
Odhání pouze z místa, kam se nainstaluje. Zůstane-li nechráněné místo (výčnělek apod.), ptáci tam mohou usednout.

Elektrické odháněče:
Výhody:

Nepoškozuje budovu, fasádu
Lze umístit tak, že není vidět a nesnižuje tak kvalitu výhledu na budovu
Odhání z celé chráněné plochy, tedy i z míst, kam byse špatně dával mechanický odháněč (rohy, výklenky, výčnělky)

Nevýhody:
Vyžaduje přívod elektřiny
Trochu složitější instalace (tažení kabelů)
Nemusí být účinný na všechny druhy ptáků (či na ptáky zvyklé na hluk)
Jako každé elektronické zařízení se může pokazit
 
Neváhejte nás kontaktovat