Váhy pod sila a zásobníky

Váhy jsou určeny na nová i starší sila či násypky. Jsou uzpůsobeny pro jakákoliv, i atypická sila. Nosnosti vah lze dodat až do 200 t brutto. Plné konstrukční přizpůsobení mechanického provedení vah stávajícímu silu, s žádným, či minimálním zásahem do jeho původní konstrukce.
Široká škála indikátorů, LCD či LED s mnoha funkcemi
Možnost připojení k počítači, PLC, dle indikátoru výstupy RS232, RS485, USB. Dálkové přenosy údajů o hmotnosti (radiomodemy apod.) do nadřízeného PLC či kancelářského počítače
Možnost řízení následných technologických procesů podle hmotnosti v sile
Možnost řízení plnění sila podle hmotnosti
Lze dodat i celonerezové provedení.

Váha pod dvojité silo na 40t, zobrazení na displeji LED, indikace úbytku hmotnosti suroviny v sile.
Včetně konstrukční úpravy stávajícího sila pro vložení tenzometrických snímačů síly.
Zásobník na popílek, konstrukční úprava stávajícího zásobníku na vložení tenzometrických snímačů síly
Váha pod stávající silo na sypký materiál, včetně napojení do řídícího systému a konstrukční úpravy patek.
 
Neváhejte nás kontaktovat