Váhy pod sila a zásobníky

Váhy jsou určeny na nová i starší sila či násypky. Jsou uzpůsobeny pro jakákoliv, i atypická sila. Nosnosti vah lze dodat až do 200 t brutto. Plné konstrukční přizpůsobení mechanického provedení vah stávajícímu silu, s žádným, či minimálním zásahem do jeho původní konstrukce. Váhy lze použít i pod mísiče, válečkové tratě nebo pásové dopravníky. 
  • Široká škála indikátorů, LCD či LED s mnoha funkcemi.
  • Možnost připojení k počítači, PLC, dle indikátoru výstupy RS232, RS485, USB. Dálkové přenosy údajů o hmotnosti (radiomodemy apod.) do nadřízeného PLC či kancelářského počítače.
  • Možnost řízení následných technologických procesů podle hmotnosti v sile.
  • Možnost řízení plnění sila podle hmotnosti.
  • Lze dodat i celonerezové provedení a jsou možná další volitelná rozšíření (např. dálkové ovládání váhy formou klíčenky, propojení několika indikátorů současně, atd.)
  • Elektronické (hardwarové) i softwarové vybavení váhy je možné uzpůsobit požadavkům na danou aplikaci. 
  • Rozsah dodávky celého kompletu je od konstrukce, přes výrobu, tvorbu software, dovoz, montáž, kalibraci a zaškolení. 

Možnost zapojení těchto indikátorů: 


 Váha pod dvojité silo na 40t, zobrazení na displeji LED, indikace úbytku hmotnosti suroviny v sile.
 Včetně konstrukční úpravy stávajícího sila pro vložení tenzometrických snímačů síly.
 Zásobník na popílek, konstrukční úprava stávajícího zásobníku na vložení tenzometrických snímačů síly
 Váha pod stávající silo na sypký materiál, včetně napojení do řídícího systému a konstrukční úpravy patek.
 
Neváhejte nás kontaktovat