Stabilizované spínané zdroje AC / DC

Stabilizované pulzní zdroje

Pulzní zdroje mají obecně podobné využití jako stejnosměrné stabilizované zdroje. Na rozdíl od zdrojů napětí s transformátorem jsou
dobře chráněny proti přetížení a zkratu. Mají menší rozměry a hmotnost. Až do nedávné doby byly pulzní zdroje používány pouze v hightech systémech. Rostoucí náklady na energii, zvýšená miniaturizace zařízení a zvyšující se požadavky uživatelů způsobily, že pulzní napájecí zdroje jsou využívány ve stále větší míře. Vysoká účinnost (až 90 %) a stabilní výstupní napětí, nezávislé na kvalitě vstupního AC napětí, jsou téměř ideálním zdrojem stejnosměrného proudu. Podporují širokou škálu zařízení: počítačové periferie, spotřební elektroniku, telekomunikační a zdravotnická zařízení. U každého napájecího zdroje si můžete vybrat typ koncovky, jejich přehled včetně vyobrazení najdete v sekci konektory