Pomůcky pro dyslektiky, pro základní školy a logopedie

Pomozte školákům s dyslexií

Pomozte školákům s dyslexií

Dyslexie malého školáka znevýhodňuje před ostatními dětmi a ztěžuje mu i ostatní učení. Vlivem dyslexie a neschopnosti správně přečíst zadané učivo může dítě zaostávat i v ostatních vyučovacích předmětech, protože dyslexie mu znemožňuje správně pochopit zadání. Děti s dyslexií potřebují více péče na prvním stupni ZŠ. Rodiče i pedagogové stále hledají nové a účinnější kompenzační pomůcky, jak dětem s dyslexií a logopedií pomoci. Pomozte vašemu dítěti zakoupením pomůcky pro dyslektiky – bzučáku k nácviku výslovnosti. Bzučák může dítě používat denně doma, a zlepšit tak sluchové vnímání, které je ke čtení důležité.

Více informací

Jak bojovat s dyslexií? Vyzkoušejte bzučák pro dyslektiky k nácviku čtení . Naučte děti číst hravou formou. Stále více dětí dnes trpí poruchami učení a hyperaktivotou. Jednou z nejčastějších poruch učení je dyslexie. Dyslexie je velkou zátěží pro dítě učící se číst, pro pedagogy ve škole i pro rodiče. Výzkumy odhadují, že poruchy učení v různých formách, postihují až dvě děti z deseti. Takže na každou školní třídu připadá dle statistik minimálně jedno dítě s dyslexií.

Je to těžké. Písmeno i slabiku přeskočím.
Kdy už mámo,
číst se naučím?
S bzučákem ke čtení to půjde samo.