Jak vybrat omezovač přetížení na jeřáby

Za prvé je potřeba zmínit volbu principu snímání zatížení a s tím související výběr snímače síly. 
V sortimentu máme tyto snímače síly:

 • snímač na lano (řada SL),
 • snímač do pevného závěsu lana (řada PKN),
 • snímač do tělesa ložiska lanového bubnu (řada LB).

Snímač na lano (řada SL)

Již název snímače říká, že se montuje přímo na nosné lano jako svorka přichycená k tomuto lanu. Z toho vyplývá, že instalace snímače je na pevný konec lana, nebo pod vyrovnávací kladku. Tedy na jeřáby s lanováním 2/1, 4/1, 4/2 apod. Není možné jej instalovat např. na jeřáby s lanováním 6/2, protože u tohoto způsobu lanování není pevný konec lana ani vyrovnávací kladka.

Výhody 

 • Levné řešení. 
 • Jednoduchá montáž.
 • Tento snímač není nosný prvek, tedy bez zásahu do konstrukce nosných částí jeřábu.

Nevýhody

 • Snižuje výšku zdvihu o vlastní délku snímače (tedy cca. 230 mm).
 • Časově méně stabilní měření zatížení (mění se se stárnutím lana, dáno principem). Je tedy nutno častěji provádět překalibrování.
 • Při výměně lana nutno snímač z lana sundat a poté provést novou kalibraci.
 • Horší přístup k samotnému snímači (při instalaci či servisu), často je nutno použít montážní plošinu.
Doporučení: Požadujete-li levné řešení omezovače přetížení s jednoduchou montáží na jeřáby, u kterých se lana nevyměňují příliš často, je tento snímač vhodnou volbou.

Snímač do tělesa ložiska lanového bubnu (řada LB)

Z konstrukčního i uživatelského hlediska je toto řešení nejlepší volbou. Velice elegantní omezovač přetížení. Je určen na jeřáby se symetrickým navíjením lana na buben (2 konce lana navíjející se od krajů do středu bubnu). Tedy lanování 4/2, 6/2 apod.

Výhody 

 • Nesnižuje výšku zdvihu.
 • Dlouhodobě zcela stabilní měření zatížení zdvihu (prakticky není nutná opakovaná kalibrace).
 • Velmi přesné snímání zatížení (vzhledem k použití jako omezovače přetížení).
 • Nezávisí na výměně lana.
 • Je to pevná součást jeřábu.
 • Minimální možnost jeho mechanického poškození při práci na kočce jeřábu.

Nevýhody

 • Dražší řešení (ale na druhou stranu vyvážené prakticky bezúdržbovým provozem, bez nutnosti překalibrace).
 • Relativně složitější montáž.
Doporučení: Požadujete-li kvalitní a dlouhodobě stabilní řešení omezovače přetížení na jeřáby s jakýmkoliv provozem, s minimální možností jeho poškození a nechcete se starat o kontrolu kalibrace, je tento snímač vhodnou volbou.

Snímač do pevného závěsu lana (řada PKN)

Montuje se na pevný konec lana (jako nosný prvek mezi konec lana s lanovým zámkem a původní čep). Tedy na jeřáby s lanováním 2/1, 4/1 apod. V principu je to měření podobné jako se snímačem na lano (SL), ale oproti tomuto snímači SL je tento způsob měření výrazně přesnější a dlouhodobě stabilní. Oproti SL má trochu složitější montáž. Výšku zdvihu snižuje o něco méně, než snímač SL (řádově 160 mm).

Výhody 

 • Dlouhodobě zcela stabilní měření zatížení zdvihu (prakticky není nutná opakovaná kalibrace).
 • Velmi přesné snímání zatížení (vzhledem k použití jako omezovače přetížení).
 • Nezávisí na výměně lana.
 • Je to pevná součást jeřábu.
 • Oproti SL je méně náchylný na mechanické poškození při práci na kočce jeřábu.

Nevýhody

 • Oproti SL je trochu dražší (ale na druhou stranu vyvážené prakticky bezúdržbovým provozem, bez nutnosti překalibrace).
 • Snižuje zdvih o cca. 160 mm.
 • Trochu složitější montáž než u snímače SL.
 • Snímač je nosný prvek (oproti SL).
 • Horší přístup k samotnému snímači (při instalaci či servisu), často je nutno použít montážní plošinu.
Doporučení: Máte-li pevný konec lana a požadujete-li dlouhodobě stabilní řešení omezovače přetížení na jeřáby s jakýmkoliv provozem, nechcete se starat o kontrolu kalibrace a není priorita především cena, je tento snímač vhodnou volbou.


Druhým hlediskem je volba vyhodnocovací jednotky:

Jednotky řady OP5 lze připojit k jakémukoliv snímači omezovače přetížení (SL, LB, PKN).

Máte-li jeřáb pouze s jedním zdvihem, použijte jednotku OP5-1A. K ní se připojí jeden snímač síly.
Máte-li jeřáb se dvěma zdvihy na jedné společné kočce, použijte jednotku OP5-2A. K ní se připojí snímače síly od obou zdvihů.
Zvolte si napájecí napětí (v rozbalovacím menu u zvolené jednotky).
Pro většinu aplikací volte jednotky bez přípony -DLT. Mají veškeré ovládací prvky ukryty pod víkem, obsluze nepřístupné, což je u omezovače přetížení žádoucí.
V případě, že požadujete mít ovládací prvky na víku, včetně displeje (tedy přístupné i po zavření víka), volte jednotky s příponou -DLT.