Vestavěné váhy do zdvihacích zařízení

Váhou vestavěnou přímo do zdvihacího zařízení je myšlena taková konstrukce váhy, kdy mechanické i elektronické části váhy se stávají pevnou a neoddělitelnou součástí stávajícího (či nového) zdvihacího zařízení. Části nutné pro vestavbu snímačů síly a další elektroniky se konstrukčně přizpůsobí stávajícímu zdvihacímu zařízení. Jedná se tedy o principielně typizovaný vážící systém s konstrukčními úpravami přizpůsobenými danému zdvihacímu zařízení.

  • Jedná se o řešení vah na míru na staré i nové jeřáby.
  • Váha se stává součástí zdvihadla. Ve většině případů nesnižuje oproti závěsným vahám zdvih, není nutno je oproti závěsným vahám dobíjet – napájí se přímo z jeřábu.
  • Má výrazně komfortnější uživatelské vlastnosti oproti závěsným vahám – velkoplošné displeje s výbornou čitelností, ovládací panely v kabině jeřábníka.
  • Velká škála možností komunikace s nadřízeným PLC mimo jeřáb.
  • Možnost dodání vah i v "obchodním" provedení (stanovené měřidlo).
  • Možnost funkce váhy současně i jako omezovače přetížení.

Vážicí kladnice

Oblíbené řešení vestavěné váhy. Prakticky nesnižuje výšku zdvihu. Přesnost vážení je ze všech variant nejvyšší - až 3000 dílků. Jednoduchá montáž i servis. Robustní provedení. Dodává se i ve variantě s tepelným štítem - pro licí váhy. Napájení buď přes kabelový buben z kočky nebo vestavěným akumulátorem a následně spojení radiomodemem.
Vážicí kladnice

Dvojitý rám kočky

Nesnižuje výšku zdvihu. Přesnost vážení až 3000 dílků. Pokud se nejedná o nový jeřáb, pak toto řešení vyžaduje poměrně rozsáhlý zásah do konstrukce kočky. Nevyžaduje kabelový buben. U některých typů jeřábů konstrukčně není možné provést.
Dvojitý rám kočky

Vážení na traverze

Vestavba snímačů síly přímo do tělesa traverzy, anebo mezi traverzu a hák či kladnice. Přesnost vážení až 3000 dílků. Konstrukční přizpůsobení stávající traverze. Lze tedy vestavět váhu i do starších traverz.

Vážení vyrovnávacích kladek

Nesnižuje výšku zdvihu. Přesnost vážení závisí na způsobu lanování - obvykle cca. 1000 dílků. Není potřeba kabelový buben. Toto řešení není citlivé na případné hrubé zacházení s kladnicí. Nutno vážit ve výšce, ve které byla váha nulována (váží se i lana). Možnost přímého připojení snímačů síly do zobrazovacího velkoplošného displeje umístěného na kočce jeřábu.
Vážení vyrovnávacích kladek

Vážení v pevném závěsu lana

Jednoduché řešení váhy. Ve většině případů však sníží výšku zdvihu. Přesnost vážení závisí na způsobu lanování - obvykle cca. 1000 dílků. Není potřebný kabelový buben. Toto řešení není citlivé na případné hrubé zacházení s kladnicí. Nutno vážit ve výšce, ve které se váha nulovala (váží se i lana). Možnost přímého připojení snímačů síly do zobrazovacího velkoplošného displeje umístěného na kočce jeřábu. Váha v tomto provedení bývá citlivější na kývání zavěšeného břemene.

Vážení v tělese ložiska lanového bubnu

Jednoduché orientační vážení. Přesnost vážení cca. 500 dílků (závisí na způsobu lanování), vážit se musí ve výšce zdvihu, ve které byla váha nulována (váží se i lana). Nesnižuje výšku zdvihu. Mechanicky velmi odolné provedení, prakticky nezávislé na způsobu práce s jeřábem. Vhodné na omezovače přetížení. Jednoduchá výměna snímače síly.
Vážení v tělese ložiska lanového bubnu

Váhy na nestandardní jeřáby

Pokud pro daný jeřáb nevyhoví žádná ze standardních konstrukcí vestavěné váhy, provádíme vestavbu vah na míru pro daný jeřáb. Konstrukce je pak provedena na základě technické prohlídky a oměření stávající konstrukce zdvihadla.

Velkoplošný displej na mostě jeřábu

LED červeně svítící displeje se znaky velikosti 100 mm či 200 mm. Kovové robustní provedení, vhodné i do těžkých provozů (slévárny, kovárny apod.). Možnost doplnění o žáruvzdorné sklo (obvykle pro licí jeřáby) či kovovou ochrannou mřížku proti odlétajícím štěpkům (druhovací jeřáby apod.). Datové výstupy RS232, RS485, USB, radiomodem, Profibus, Ethernet.
Velkoplošný displej na mostě jeřábu

Displej v kabině jeřábníka

LED či LCD provedení, kovové, robustní, vhodné do průmyslových podmínek. Od jednoduchých typů se základními funkcemi (nulování, tárování) až po multifunkční displeje s možností zadávání složení vsázek, tisku vážních lístků, komunikací s počítačem, sčítání hmotností podle druhu suroviny apod.. Ovládací tlačítka od typu fóliové klávesnice až po robustní velkoplošná tlačítka pro práci v rukavicích.
Displej v kabině jeřábníka

Dálkové ovládání váhy

Radiový dálkový ovladač v jednoduché formě klíčenky či v robustním provedení pro těžké provozy. Ovladače různých typů od jednoduchých dvoutlačítkových (nula, tára) až po mobilní LCD displeje s fóliovou klávesnicí, flash pamětí ("fleškou"), možností zadání dat, komunikací s PC apod.
Dálkové ovládání váhy

Přenos dat do počítače ve velínu

Přenos dat z váhy na jeřábu do počítače. Může být v provedení: - offline, kdy v jednotce v kabině je vložen USB flash disk, na který se ukládají navážené hmotnosti, datum a čas vážení, zadané parametry apod. - online, kdy váha na jeřábu je trvale spojena radiomodemem s počítačem ve velíně. Mohou se odesílat jak data z počítače do jeřábu (vsázkovací jeřáby apod.), tak data z váhy do počítače (tisk vážních lístků, ukládání dat do tabulek Excel apod.).

Zpracování vážních dat na počítači

Programové zpracování vážních dat podle požadavku zákazníka. Evidence vážních lístků, tisk vážních lístků, pro slévárny sestavování vsázky na počítači a následné přenesení do kabiny jeřábníka. Možnost komunikace s více vahami (plošinová, jeřábová), napojení do jednoho společného systému.
Zpracování vážních dat na počítači

Jeřábová váha vestavěná v traverze 8 tVáha vestavěná do kladnice 32tVáha vestavěná v kladkostroji 5 t Váha vestavěná do jeřábu 250/32/2 tVáha na jeřábu Demag 32 t
Neváhejte nás kontaktovat