Speciální antikolizní systémy

Speciální antikolizní zařízení jsou zařízení sestavená na míru daného systému, anebo taková, kde nevyhoví ani klasický optický či radarový (mikrovlnný) systém. Jedná se například o tyto situace:
-dva jeřáby jezdící nad sebou na dvou samostatných jeřábových drahách, kdy horní jeřáb nesmí překřížit cestu dolnímu jeřábu a naopak
-jeřáb jezdící nad robotem, kdy výsuv ramene robota směrem nahoru může způsobit kolizi s jeřábem jezdícím nad ním
-zamezení sjetí dvou jeřábů jezdící po drahách v těsně sousedících lodích na jeden společný sloup. A to ještě například se zatížením se sjet mohou, bez zatížení ne.
- ... a další specielní případy

Protože se jedná o nestardandní případy řešení antikolize, je zcela jednoznačně doporučeno nás kontaktovat, ať už prostřednictvím níže uvedeného formuláře, nebo telefonicky či emailem za účelem projednání zadání a následného zaslání nebídky na daný systém.
Neváhejte nás kontaktovat