Jak vybrat antikolizní systém

Antikolizní systémy náme v nabídce prakticky tři:Optické antikolizní systémy jsou založeny na principu vysílání světelného paprsku vůči odrazce.
Máme-li 2 jeřáby na stejné dráze a chceme zajistit, aby se nesrazily, pak:
Na jeden jeřáb nainstalujeme vlastní jednotku, což je vysílač i přijímač v jedné krabičce a na druhý jeřáb připevníme odrazku. Protože jeřáb se na dráze při jízdě (obzvláště při rozjezdu a brzdění) mírně příčí (nejede zcela kolmo), světelný paprsek z vysílače má tedy mírný rozkmit do stran. Proto někdy doporučujeme použít 2 či dokonce tři tyto odrazky. Odrazka má být namontována co nejvíce kolmo k vysílači.
Pro antikolizi dvou jeřábů vůči sobě je nutno použít dva tyto systémy: na první jeřáb jednotku a proti němu na druhém jeřábu odrazka a na druhý jeřáb jednotku a proti němu na prvním jeřábu odrazka.
Pro zamezení srážky jednoho jeřábu vůči pevné části postačí jedno zařízení (vysílač - odrazka).

Výhody optického systému:
  • nízká cena
  • jednoduchá montáž
Nevýhody:
  • malá odolnost vůči zaprášení čočky vysílače
  • nepříliš přesné nastavení spínací vzdálenosti mezi jeřáby
  • dosah maximálně do cca. 10-12m
  • blokuje jeřáby na nastavenou vzdálenost, bez ohledu na jejich okamžitou rychlost
Mikrovlnné antikolizní systémy jsou založeny na principu Dopplerova jevu (v podstatě radar). Namísto světelného paprsku je vysílán svazek elektromagnetického vlnění. Toto vlnění snadněji proniká i prachem, párou apod.
Zařízení je tvořeno dvěma parabolami - vysílací a přijímací. Na každém jeřábu je umístěna jedna, nasměrovaná vůči sobě.
Vysílaný paprsek (svazek) má určitý vyzařovací úhel, takže paraboly nejsou tak moc citlivé na přesné nasměrování na sebe, jako u optického systému s odrazkou.
Pro zamezení srážky dvou jeřábů vůči sobě i pro zamezení srážky jednoho jeřábu s pevnou překážkou jsou použity vždy dvě paraboly proti sobě. Rozdíl je pouze v tom, že u dvou jeřábů se jedná o dvě plnohodnotné paraboly (vysílají i přijímají a blokují jeřáby), kdežto u jednoho jeřábu vůči pevné části je parabola umístěná na pevné části pouze pasívní odrážeč.

Výhody mikrovlnného systému:
  • vhodné do (relativně) prašného prostředí, snadněji proniká i prachem, párou
  • dosah až 25m
  • měří i okamžitou rychlost jeřábu, tedy jeřáb brzdí úměrně s ohledem na vzdálenost a rychlost (při pomalé jízdě dovolí bližší sjetí jeřábů k sobě a naopak)
Nevýhody:
  • dražší
Speciální antikolizní systémy jsou zařízení sestavovaná na míru dané situace. Jedná se o situace antikolize jeřábů nad sebou, jeřábu vůči technologii umístěné na zemi (robot s ramenem) apod. Zde se využívá propojení jeřábu radiomodemy, měření okamžité pozice jeřábů laserem, vymezení kolizní plochy spínači po trase jeřábu apod. V případě takového požadavku na řešení antikolize je z naší strany potřebné si obvykle situaci prohlédnout na místě a na základě této prohlídky pak sestavíme konkrétní nabídku na jeho řešení.

 
Neváhejte nás kontaktovat