Jak vybrat antikolizní systém

Antikolizní systémy náme v nabídce tři – optickémikrovlnné a speciální. Popíšeme jejich plusy a minusy a doplníme naše doporučení. 

Optické antikolizní systémy

Jsou založeny na principu vysílání světelného paprsku vůči odrazce. Máte-li 2 jeřáby na stejné dráze a chcete zajistit, aby se nesrazily, pak na jeden jeřáb nainstalujete vlastní jednotku, což je vysílač i přijímač v jedné krabičce, a na druhý jeřáb připevníte odrazku. Protože jeřáb se na dráze při jízdě (obzvláště při rozjezdu a brždění) mírně příčí (nejede zcela kolmo), světelný paprsek z vysílače má tedy mírný rozkmit do stran. Proto někdy doporučujeme použít 2 či dokonce 3 tyto odrazky. Odrazka má být namontována co nejvíce kolmo k vysílači.

Pro antikolizi dvou jeřábů vůči sobě je nutno použít dva tyto systémy: na první jeřáb jednotku a proti němu na druhém jeřábu odrazka a na druhý jeřáb jednotku a proti němu na prvním jeřábu odrazka.
Pro zamezení srážky jednoho jeřábu vůči pevné části postačí jedno zařízení (vysílač – odrazka).

Výhody 

  • Nízká cena.
  • Jednoduchá montáž.

Nevýhody

  • Malá odolnost vůči zaprášení čočky vysílače.
  • Nepříliš přesné nastavení spínací vzdálenosti mezi jeřáby. 
  • Dosah maximálně do zhruba 10–12 m. 
  • Blokuje jeřáby na nastavenou vzdálenost bez ohledu na jejich okamžitou rychlost.

Mikrovlnné antikolizní systémy

Jsou založeny na principu Dopplerova jevu (v podstatě radar). Namísto světelného paprsku je vysílán svazek elektromagnetického vlnění. Toto vlnění snadněji proniká i prachem, párou apod.
Zařízení je tvořeno dvěma parabolami – vysílací a přijímací. Na každém jeřábu je umístěna jedna nasměrovaná vůči sobě.
Vysílaný paprsek (svazek) má určitý vyzařovací úhel, takže paraboly nejsou tak moc citlivé na přesné nasměrování na sebe jako u optického systému s odrazkou.
Pro zamezení srážky dvou jeřábů vůči sobě i pro zamezení srážky jednoho jeřábu s pevnou překážkou jsou použity vždy dvě paraboly proti sobě. Rozdíl je pouze v tom, že u dvou jeřábů se jedná o dvě plnohodnotné paraboly (vysílají i přijímají a blokují jeřáby), kdežto u jednoho jeřábu vůči pevné části je parabola umístěná na pevné části pouze pasivní odrážeč.

Výhody 

  • Vhodné do (relativně) prašného prostředí, snadněji proniká i prachem, párou. 
  • Má dosah až 25 m.
  • Měří i okamžitou rychlost jeřábu, tedy jeřáb brzdí úměrně s ohledem na vzdálenost a rychlost (při pomalé jízdě dovolí bližší sjetí jeřábů k sobě a naopak).

Nevýhody

  • Je dražší než optický antikolizní systém. 

Speciální antikolizní systémy

Jsou zařízení sestavovaná na míru dané situace. Jedná se o situace antikolize jeřábů nad sebou, jeřábu vůči technologii umístěné na zemi (robot s ramenem) apod. Zde se využívá propojení jeřábu radiomodemy, měření okamžité pozice jeřábů laserem, vymezení kolizní plochy spínači po trase jeřábu apod. V případě takového požadavku na řešení antikolize je z naší strany potřebné si obvykle situaci prohlédnout na místě a na základě této prohlídky pak sestavíme konkrétní nabídku na jeho řešení.