Optické antikolizní systémy

Optické antikolizní zařízení sestává řídící jednotky, což je sdružený vysílač světelného paprsku současně s přijímačem.

Dosah světelného paprsku je cca. do 10m, což je pro naprostou většinu mostových jeřábů dostatečné.Více informací