Odháněče ptáků

Ochraňte svoji úrodu před náletem ptáků

Ochraňte svoji úrodu před náletem ptáků

Ptáci jsou sice součástí přírody, ale jejich výskyt je na některých místech nežádoucí, proto je nezbytné použití plašičů na odehnání ptáků. Jsou dokonce místa, například letiště, kde výskyt ptáků, zejména větších dravců jako káně či orel, může ohrozit bezpečnost lidí. Využijete elektronických plašičů ptáků v letištních prostorách a předejděte tak nebezpečnému střetu letadla s ptáky.Více informací