Zdroje střídavého napětí AC / AC

Napájecí zdroje,síťové adaptéry střídavého napětí AC/AC

Zdroje střídavého napětí snižují napětí z elektrické sítě. Jsou určeny pro zařízení nízkého napětí s vestavěným usměrňovačem nebo stabilizátorem
napětí (např. základnové stanice pro bezdrátové telefony) a pro zařízení napájených střídavým napětím (např. halogenové žárovky).
Nabízíme také napájení z řady AC/AC 230/110, snižující napětí z 230 V AC na 110 V AC. Jsou navrženy pro použití se zařízeními ze zemí,
ve kterých je napětí z elektrické sítě 110 V AC (např. USA nebo Kanada). Na rozdíl od tyristorových zdrojů, úspěšně dodávaných do faxů,
tiskáren, domácí elektroniky a dalších elektronických zařízení nijak nezasahují do jejich fungování. Pro zajištění správné funkce by měl být
výkon zdroje o něco vyšší (cca 20 %) než požadovaný výkon. Některá zařízení (např. televize nebo obrazovky CRT) potřebují více energie
při svém spouštění.