Váha do hydrauliky

Váha na vysokozdvižný vozík, vestavěná do hydrauliky vysokozdvižného vozíku, vážení na vozíku

Váha na vysokozdvižný vozík, vestavěná do hydrauliky vysokozdvižného vozíku, vážení na vozíku

Váha vestavěná do hydrauliky vysokozdvižného vozíku je založena na principu měření tlaku hydraulického oleje zdvihu vidlí a jeho přepočet na hmotost. Zcela ideální pro nakládku vozidel s kontrolou jejich plného vytížení, se zamezením přetěžování vozidel a uživatel tak ušetří na pokutách za přetížené vozidlo. Váha na vysokozdvižný vozík současně urychluje nakládku a vykládku vozidel, protože obsluha nemusí zajíždět s každou paletou na stacionární váhu. Váha na vysokozdvižný vozík nahrazuje částečně běžnou plošinovou váhu.

Více informací