Omezovače přetížení pro výtahy

Váha na výtahy používá indikátor řady OP5. Napájecí napětí je široké, jak pro AC napětí tak pro DC napětí. 3 výstupní relé libovolně a nezávisle nastavitelné (zatížená kabina, plně zatížená kabině, přetížení výtahové klece). Kalibrace v kg. Nastavitelné NC/NO kontakty. Vážení výtahové klece dodáváme v různých sestavách od vážení malých kabin až po velké nákladní výtahy.

Více informací

Neváhejte nás kontaktovat

Vážení výtahových klecí

Vážení výtahové klece lze provádět několika způsoby. Nejlepší metoda je vážení pomocí 4 či více tenzometrických snímačů typu SD pod podlahou kabiny. Snímače se umístí do rohů podlahy a zatížení všech snímačů je elektronicky sčítáno. Osoba stojící v kabině je tedy zvážena vždy velmi přesně, i když nestojí přímo uprostřed kabiny. Tento způsob vážení lze oprávněně nazývat váha na výtahy. Vážení na výtahu lze uskutečnit i pomocí dvou snímačů typu SD v závěsu lana. Tato metoda je relativně dostatečně přesná a cenově výhodná. Snímače se umisťují do závěsu lana a přes roznášecí desku zespodu tlačí na nosník. Metodu vážení na výtah pomocí snímače přichyceném na nosná lana typu SV lze používat pouze jako indikátor přetížení výtahové klece, anebo omezovač přetížení výtahu. Chyba metody u tohoto způsobu vážení je již vyšší. Výhodou tohoto způsobu měření zatížení výtahové klece je naopak jeho jednoduchost při instalaci. Nevyžaduje prakticky žádný zásah do částí klece.