Váhy pod atypická sila a zásobníky

Váhy jsou určeny na nová i starší sila či násypky. Jsou uzpůsobeny pro jakákoliv, i atypická sila. Nosnosti vah lze dodat až do 200 t brutto. Plné konstrukční přizpůsobení mechanického provedení vah stávajícímu silu, s žádným, či minimálním zásahem do jeho původní konstrukce. Váhy lze použít i pod mísiče, válečkové tratě nebo pásové dopravníky. 
  • Široká škála indikátorů, LCD či LED s mnoha funkcemi.
  • Možnost připojení k počítači, PLC, dle indikátoru výstupy RS232, RS485, USB. Dálkové přenosy údajů o hmotnosti (radiomodemy apod.) do nadřízeného PLC či kancelářského počítače.
  • Možnost řízení následných technologických procesů podle hmotnosti v sile.
  • Možnost řízení plnění sila podle hmotnosti.
  • Lze dodat i celonerezové provedení a jsou možná další volitelná rozšíření (např. dálkové ovládání váhy formou klíčenky, propojení několika indikátorů současně, atd.)
  • Elektronické (hardwarové) i softwarové vybavení váhy je možné uzpůsobit požadavkům na danou aplikaci. 
  • Rozsah dodávky celého kompletu je od konstrukce, přes výrobu, tvorbu software, dovoz, montáž, kalibraci a zaškolení. 

Možnost zapojení těchto indikátorů: 

 Váha pod stávající silo na sypký materiál, včetně napojení do řídícího systému a konstrukční úpravy patek.Zásobník na popílek, konstrukční úprava stávajícího zásobníku na vložení tenzometrických snímačů sílyVáha pod dvojité silo na 40t, zobrazení na displeji LED, indikace úbytku hmotnosti suroviny v sile.  Včetně konstrukční úpravy stávajícího sila pro vložení tenzometrických snímačů síly.Váha pod dvojité silo 2x40 tVáha pod silo v gumárněVáha pod zásobníky v prostředí Ex
Neváhejte nás kontaktovat