Vybrané ukázky (fotografie) realizací z oboru váhy a vážní systémy


  Průběžná váha na kontrolu hmotnosti balíků
  Kompletní repas betonárky s novým vážícím systémem
  Váha pod vibrační zavážecí vůz ve slévárně

 


Váha pod dvojité silo 2x40 t


  Váha pod silo v gumárně
  Váha pod zásobníky v prostředí Ex
  Přejezdová váha na vozidla
  Jateční váha do drážky
  Jeřábová váha 32 t mezi traverzou a hákem
  Jeřábová váha 8t na traverze
  Jeřábová váha 5 t v pevném závěsu lana
  Jeřábová váha 32 t v kladnici jeřábu
  Závěsná váha 25 t s úpravou na kleště
  Omezovač přetížení v tělese ložiska lanového bubnu
  Plnění silokamionů z bigbagů
  Vyklápěcí váha pro vážení odlitků
  Pytlovací váha na slad
  Pytlovací průtočná váha na obilí
  Váha na vysokozdvižný vozík
  Pytlovací váha na obilí
  Jeřábová váha vestavěná do jeřábu 250/32/2 t
  Váha pod zásobníky v gumárně Váha na kontrolu a evidenci obsahu balení sáčků
 s napojením do PC a čtečkou čárových kódů

 široká "U" váha na vážená různěvelkých palet
 s možností vjetí i ručně vedeného paletového vozíku
 Váha na navažování směsi luštěnin a obilovin
 z bigbagů

Váha na bigbagy - plnění bigbagů:


 
Neváhejte nás kontaktovat