Článek o vahách do slévárenství (1)

Článek o vahách do slévárenství (1)

Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1 spol. s r. o.

Firma FORMAT 1 spol. s r. o. je ryze česká firma zabývající se konstrukcí, výrobou, dodávkou a montážemi vah a celých vážicích systémů do těžkých provozů, jako jsou slévárny, hutě, železárny apod.

Postup při návrhu vážicího zařízení

Při návrhu konstrukce vážicího zařízení je v první řadě brán ohled na reálné provozní podmínky a očekávaný způsob zacházení s tímto měřícím zařízením.

Je tedy kladen důraz na:

 • Robustnost jednotlivých komponentů celého systému.
 • Krytí elektrických částí proti prachu a vodě.
 • Mechanické krytí zranitelných částí celku, jako jsou tenzometrické snímače síly, kabeláž apod.
 • Při návrhu funkční části, tedy programového vybavení ovládacích panelů či počítače je vždy snaha o co nejjednodušší obsluhu zařízení, aby obsluha byla obsluhou vážicího zařízení co nejméně zatěžována, tedy minimum ovládacích prvků, srozumitelné ovládání, zpětná kontrola o provedené akci.
 • Mezi náš výrobní program zahrnujeme:

 • Váhy na licí jeřáby a to jak závěsné, tak vestavěné přímo v konstrukci jeřábu,
 • váhy na druhovací jeřáby,
 • váhy k pecím,
 • váhy robustní plošinové na kovovou vsázku i na příměsi,
 • váhy do vsázkovacích násypek, do licích vozů,
 • váhy pod skipové vozy apod.
 • Požadavek zákazníka na vážení ve slévárně lze mnohdy řešit několika způsoby, přičemž každý způsob má své výhody i nevýhody. Proto vždy navrhujeme těmto potenciálním zákazníkům nejprve osobní konzultaci s naším technický zástupcem přímo na místě zamýšlené instalace vážicího zařízení, kde se po prohlídce stávajícího stavu navrhne optimální řešení vážení, zákazník je seznámen s možnostmi řešení, jeho výhodami i nevýhodami a po sjednocení požadavků zákazníka s možnostmi řešení je navržen jeden výsledný systém, na který zákazník obdrží nabídku. Následnou případnou realizaci jsme schopni provést kompletně od návrhu systému až po jeho montáž, kalibraci a zaškolení obsluhy.

  Váhy na licí jeřáby

  Tento druh vah, odolných sálavému teplu, lze realizovat od zařízení relativně jednoduchého, což je závěsná váha s displejem až po kompletní systém s napojením přes radiomodem na počítač a výstupem do databáze vážních lístků, čísel tavby atd.

  Závěsné váhy na jeřáby

  Závěsné váhy jsou vybaveny velkým LED displejem, bateriovým napájením, dálkovým ovladačem vestavěným do robustní krabičky s tzv. antivandal tlačítky. Dominantní je na váze tepelný štít s žáruvzdorným sklem proti sálavému teplu jak odspodu od pánve tak z boku od pece.

  Vestavěné váhy v konstrukci jeřábů

  Váhy vestavěné přímo v konstrukci jeřábu (ať už v kladnici či v kočce jeřábu) patří mezi oblíbené systémy, protože nesnižují výšku zdvihu, oproti závěsné váze jsou výrazně více odolné proti mechanickému poškození, nemají baterie neboť jsou napájeny z jeřábu. Velkoplošný displej je umístěn na příčníku mostu či na kočce, mimo tepelnou zónu. Dálkové ovládání váhy je samozřejmostí.Při napojení váhy na počítač lze získat záznam o hmotnosti lití s datumem a časem, jménem obsluhy apod. Při spojení s druhovací váhou napojenou na počítač lze získat kontrolu nad tokem materiálu ve slévárně a složení taveniny.

  Váhy na druhovací jeřáby

  Obvykle se pro tento druh jeřábů instalují snímače síly do kladnice či do kočky jeřábu. Závěsná váha je zde příliš vystavena mechanickému poškození. Po trase jeřábu jsou instalovány snímače na indikaci pozice jeřábu nad daným boxem. V kabině jeřábu je ovládací panel váhy s LED displejem a robustními tlačítky. Jeřábník má informaci o pozici jeřábu nad boxem, o zbývající hmotnosti materiálu, kterou nutno dovážit do požadované hmotnosti.

  Při propojení druhovací váhy s počítačem může metalurg zadat typ tavby a její složení. Tyto informace jsou odeslány na jeřáb, kde obsluha jeřábu vidí požadované složení vsázky na displeji a zcela jednoduše naváží požadované množství jednotlivých komponent. O všech složeních vsázky je možno vést záznam v počítači.

  Váhy pod vsázkovací násypky

  Tento typ vah vyžaduje instalaci snímačů síly přímo do konstrukce násypek. Je zde vyřešena odolnost proti velkým mechanickým rázům od padajících předmětů při vsázkování magnetem jeřábu. Opět zobrazení na velkoplošném displeji, dálkové ovládání např. z kabiny jeřábu, záznam do počítače a další operace s vážními lístky. Konstrukce je vždy provedena na danou konkrétní násypku.

  Plošinové váhy

  Plošinové váhy do sléváren konstrukčně odlišujeme od běžných plošinových vah např. pro sklady a jiné běžné určení. Tyto váhy mají zvýšenou robustnost mechanické konstrukce, některé s mechanickou či jinou aretací, ochranný rám kolem váhy, odolné uložení snímačů síly, některé typy jsou odpružené.

  K nim opět zobrazovací jednotky s LED displeji, opět možnost propojení do počítače.Funkční vybavení vah se provádí na požadavek zákazníka. Mohou být doplněny tiskárnou, čtečkou čárových kódů apod.

  Váhy na drážky k pecím

  Závěsné licí pánve pohybující se po drážkách kolem pecí je možno vážit při nalévání tekutého kovu do pánve. Vážící zařízení je instalováno do visuté drážky a to bez jejího mechanického přerušení. Pánev je při lití usazena v mechanismu váhy. Po naplnění pánve ji mechanismus váhy uvolní, pánev může odjet od pece a přijet druhá pánev. Velkoplošný displej bývá umístěn proti peci tak, aby obsluha pece při lití viděla přímo na tento displej zobrazující hmotnost nalitého kovu.

  Tento stručný výčet několika typů vah, který jistě není zcela úplný, neboť možností vážení ve slévárnách je mnohem více. Má za účel informovat čtenáře o možnostech vážení, které naše firma nabízí. Vždy je možno zařízení přizpůsobit požadavkům zákazníka, jak konstrukčně, tak softwarově.

  Zařízení lze sestavovat i modulárně, postupně doplňovat a sdružovat až do konečné podoby, kdy při napojení váhy na centrální systém skladu firmy zákazník získá plnou kontrolu nad tokem materiálu ve firmě i doklad o hmotnostním složení každé jednotlivé vsázky.  Zpět na výpis článků