Odstraňovač vodního kamene OVK1 pro potrubí do 1 coulu

Dostupnost:Skladem
Výrobce:Format 1 spol. s r.o.

K čemu je určen?

Je určen pro méně vápenaté vody.
Zařízení OVK1 jsou určena pro plastový úsek potrubí až do max. 1" (2,54 cm).
Nevyžaduje jakýkoliv zásah do stávajícího vodovodního systému.
Magnetická úprava vody je určena pro úpravu vody tam, kde dochází k tvorbě a usazování vodního kamene a zákazník nechce použít chemickou cestu.Magnetická úprava vody napomáhá ke snižování tvorby usazenin vápenatých solí na vnitřní stěny potrubí.

Na jakém principu přístroj funguje?

Přestože tato technologie je známa již přes půl století, princip účinku nebyl dosud uspokojivě objasněn, stejně jako všechny uplatňující se faktory, ovlivňující účinnost. Při magnetické úpravě nedochází k bezprostřednímu ovlivnění chemického složení vody (po určité době od působení však lze pozorovat snížení tvrdosti vody v důsledku tvorby a vypadávání nerozpustných forem vápníku). Při magnetické úpravě vody dochází ke změně fyzikálních vlastností vody (pravděpodobně polarizace molekul) a ke změně fyzikálně-chemických forem obsažených látek. Molekuly uhličitanu vápenatého (pravděpodobně) mění svou strukturu, neusazují se tedy na stěnách potrubí, ale vypadávají ve formě jemné suspenze (kalu). Účinek závisí na mnoha faktorech, co se vody týče hlavně na obsahu minerálních látek, rychlosti průtoku vody atd. Výsledná účinnost zařízení se bude odvíjet i od dalších okolních podmínek jako je třeba teplota vody, materiál potrubí, míra emise atomů železa do roztoku i tvar trubic, kterými proudí voda.

Kam je vhodný?

Použití této technologie (resp. zařízení pracujících na tomto principu) je vhodné pro úpravu vody, pro úpravu vody do bazénů, pro úpravu vody v teplovodních nebo chladicích systémech, pro různé průmyslové použití atd.
Magnetická úprava studené vody má menší opodstatnění, protože k vylučování vodního kamene u studené vody dochází s nižší intenzitou.
Účinkem přístroje nedochází ke změně chemického složení vody, to znamená, že obsah minerálů je ve stejném poměru jako byl před působením magnetu. Před instalací přístroje není od věci získat její přesný rozbor, popř.poradit se odborníky.

Účinnost přístroje?

Protože na účinnost principu magnetické úpravy vody má vliv mnoho faktorů, které často nelze všechny postihnout, může být jeho účinnost v některých specifických případech částečně snížena.

Kam přístroj instalovat?

K vylučování vodního kamene dochází vlivem porušené vápenato-uhličitanové rovnováhy v důsledku zahřívání vody a odstranění volného oxidu uhličitého. Proto v domácnosti, kde jsou problémy s tvorbou vodního kamene, stačí instalovat protiinkrustovou úpravu až na odbočku potrubí vedoucí vodu ke kotli, bojleru nebo pračce.

Jak nainstalovat odstraňovač vodního kamene řady OVK1 či OVK2? to se dozvíte ZDE.

Přiložený kablík ovineme nejméně 14x okolo této trubky (více závitů není na závadu, směr ovíjení libovolný).
Kablík připojíme k přístroji dle návodu.
Nakonec připojíme síťový adaptér do zásuvky 230 VAC/ 50 Hz.
Na přístroji začne blikat kontrolka, přístroj začal pracovat.

Energetická spotřeba přístroje:

Příkon cca. 1,5 W.
proud cca. 40 mA na 12 VDC (na výstupu ze síťového adaptéru)

Parametry potrubí:

Světlost potrubí - 1/2" (1,28 cm) až 1" (2,54 cm)
Max. průtok vody -2m3 / hod

Doposud nebyla provedena (nebo alespoň zveřejněna) žádná studie, která by prokazovala, že dlouhodobé pití magneticky upravené vody je zdravotně závadné či nezávadné. Tedy i z těchto důvodů Státní zdravotní ústav zatím nemůže prokázat závadnost či nezávadnost vlivu elektromagnetického pole na pitnou vodu. Jeho použití na pitnou vodu tedy z tohoto důvodu zatím nedoporučuje (nezakazuje, ale pouze nedoporučuje).

 
Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-