AGRO Dusíkaté vápno 1 kg

Dostupnost:do 3 - 5 dnů

AGRO Dusíkaté vápno 1 kg
Agro Dusíkaté vápno je hnojivo s obsahem dusíku pro podporu nárůstu zelené hmoty a vápníku, který pomáhá snižovat kyselost půdy. Díky svému složení také dezinfikuje půdu, což pomáhá ničit zárodky chorob, škůdců i semena plevelů. Doporučujeme jeho použití při pěstování košťálové zeleniny, neboť brání nádorovitosti této zeleniny. Agro Dusíkaté vápno se doporučuje aplikovat nejpozději 14 dní před výsadbou a používá se k jarnímu i podzimnímu hnojení. Používejte s opatrností a v souladu s návodem k použití!

Upozornění na rizika:
H302 zdraví škodlivý při požití. H315 dráždí kůži. H317 může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 způsobuje vážné poškození očí. H335 může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Složení hnojiva:
Dusík (N) 18%, vápník (CaO) 55%

Dávkování:
1 kg hnojiva pokryje plochu cca 10 - 50 
 v závislosti na typu rostliny

Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-