Choroby rajčat a okurek STOP RTD 0,5 l

Dostupnost:obvykle do 3 týdnů

Choroby rajčat a okurek STOP RTD 0,5 l
AGRO Choroby rajčat a okurek STOP RTD je systémový postřikový fungicid určený k ochraně rajčat a okurek proti plísním. Účinek přípravku je protektivní a ochranný, proto je nutné zasáhnout před nebo na počátku infekce.Přípravek je připravený k okamžitému použití (ready to dilute), bez nutnosti odměřování. Lahev je naplněná vodou a obsahuje kapsli s přípravkem v hrdle.

Dávkování:
Postřik aplikujte dle signalizace nebo preventivně při objevení se prvních příznaků. Maximálně 3x v intervalu 8-12 dní. Ochranná lhůta 3 dny.

Bezpečnostní upozornění:
H332 - zdraví škodlivý při vdechování
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401 - dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
EUH208 - obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-