Mandelinka STOP 6 ml

Dostupnost:obvykle do 3 týdnů

Mandelinka STOP 6 ml 
AGRO Mandelinka STOP je přírodní insekticid určený k ochraně brambor před mandelinkou bramborovou. Působí jako požerový a kontaktní insekticid a je velmi šetrný k životnímu prostředí, včetně člověka a teplokrevných živočichů.

Hlavní výhody AGRO Mandelinka STOP:
Šetrnost k životnímu prostředí - bezpečný pro člověka a teplokrevné živočichy
Efektivní působení - aplikuje se v době maximálního líhnutí larev s intervalem 7 dnů, maximálně dvakrát
Prevence rezistence - nebyla prokázána rezistence škůdců na tento přípravek
Velká pokrytá plocha - balení vystačí na ošetření až 400 m²

Použití:
Aplikace - postřikem v době maximálního líhnutí larev. Doporučuje se aplikovat s intervalem 7 dnů, maximálně dvakrát
Ochranná lhůta - 7 dní
Doba použitelnosti - 24 měsíců od data výroby

Bezpečnostní informace:
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401- dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
EUH208 - obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci
Upozornění - chráníte před vysokou teplotou a přímým slunečním svitem

Důležité pokyny:
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Respektujte varovné věty a symboly.

AGRO Mandelinka STOP je spolehlivým a ekologicky šetrným řešením pro ochranu vašich brambor před mandelinkou bramborovou, zajišťující zdravý růst a výnos.

Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-