Mšice - Molice STOP 2x1,8 g

Dostupnost:obvykle do 3 týdnů

Mšice - Molice STOP 2x1,8 g
AGRO Mšice - Molice STOP je vysoce účinný insekticid, který působí na všechna vývojová stadia škůdců. Obsahuje přípravek Mospilan 20 SP, který funguje jako dotykový a požerový jed a zajišťuje dlouhodobý reziduální účinek.

Hlavní výhody:
Široké spektrum působení - účinně bojuje proti škůdcům jako jsou mandelinky na bramborách, mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách, molice na okrasných rostlinách, obaleči na jabloních a mnoho dalších
Systémový účinek - rozvádí se po celé rostlině
Odolnost proti mrazu - insekticid je stabilní i při nízkých teplotách
Dlouhá ochranná lhůta - ochranná lhůta se pohybuje od 3 do 42 dní v závislosti na typu rostliny

Dávkování a aplikace:
Balení: 2 x 1,8 g (cca 8,6 - 36 l aplikační kapaliny)
Použití: doporučené měsíce pro aplikaci jsou duben až říjen

Bezpečnostní informace:
H302: zdraví škodlivý při požití
H410: vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401: dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku a respektujte varovné věty a symboly.

Další výhody:
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

AGRO Mšice - Molice STOP je ideální volbou pro efektivní ochranu vašich rostlin před širokou škálou škůdců, zajišťující dlouhodobou ochranu a zdravý růst vašich rostlin.

Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-