Strupovitost a padlí jádrovin STOP 3x8 g

Dostupnost:do 3 - 5 dnů

Strupovitost a padlí jádrovin STOP 3x8 g
AGRO Strupovitost a padlí jádrovin STOP je systémový fungicid ve formě granulí určený k ochraně rostlin. Tento přípravek je ideální pro ochranu proti strupovitosti jádrovin a padlí jabloňovému, a to jak preventivně, tak i kurativně po infekci. Dále je vhodný k ochraně proti skládkovým chorobám. Chrání rostlinu před napadením (prevence) i po infekci (kurativní účinek). Biologický účinek se nesnižuje ani po vydatných deštích. Efektivní ochrana proti skládkovým chorobám při aplikaci od 6 týdnů před sklizní.

Aplikace:
Metoda - aplikujte postřikem nebo rosením do skanutí
Proti padlí a strupovitosti - na jaře a počátkem léta, ideálně bezprostředně před nástupem infekce
Proti skládkovým chorobám - od 6 týdnů před sklizní (2x); první aplikace ideálně jakmile plody dosáhnou 70% své obvyklé velikosti
Frekvence - max. 4x ročně
Ochranná lhůta - 7 dní měsíce pro aplikaci - duben, květen, červen, červenec, srpen
Dávkování - 3 x 8 g přípravku na plochu cca 3 středně vzrostlých stromů (cca 10 l aplikační kapaliny/strom)

Bezpečnostní upozornění:
H302 - zdraví škodlivý při požití
H319 - způsobuje vážné podráždění očí
H410- vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401 - dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-