Žraví škůdci STOP 5ml Karate se Zeon technologií 5 CS

Dostupnost:do 3 - 5 dnů

Žraví škůdci STOP 5ml Karate se Zeon technologií 5 CS
AGRO Žraví Škůdci STOP je vysoce účinný kontaktní insekticid, který působí jako dotykový a požerový jed. Tento přípravek je ideální pro boj s květopasy, housenkami, třásněnkami a dalšími škůdci na zelenině, ovoci i okrasných rostlinách.

Hlavní výhody AGRO Žraví Škůdci STOP:
Repelentní účinek - odpuzuje škůdce, čímž zamezuje jejich dalšímu šíření
Dlouhý reziduální účinek - zajišťuje dlouhodobou ochranu rostlin
Široké spektrum účinnosti - efektivně působí proti různým škůdcům - květopas na jahodách, dřepčíci a bělásek na brukvovité zelenině, housenky a třásněnky na okrasných rostlinách a zelenině, mandelinka na bramborách, obaleči na jabloních, molice na rajčatech a dalších rostlinách

Použití:
Aplikace: postřikem nebo rosením. Při teplotách nad 25 °C účinnost klesá. Doporučuje se aplikovat maximálně jednou za rok
Dávkování: 5 ml přípravku postačí na přípravu až 100 l aplikační kapaliny, což znamená nízkou dávku účinné látky

Bezpečnostní informace:
H302 - zdraví škodlivý při požití
H317může vyvolat alergickou kožní reakci
H332 - zdraví škodlivý při vdechování
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401- dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly

AGRO Žraví Škůdci STOP je spolehlivým řešením pro ochranu vašich rostlin před širokou škálou škůdců, čímž zajišťuje jejich zdravý růst a výnos.

Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-